Kodukord

Öörahu on puhkeküla territooriumil 23.00-07.00

Hoonetes käitumisel lähtutakse headest tavadest, puhkeküla varasse suhtutakse heaperemehelikult.

Hoonetes ei suitsetata ja suitsukonisid maha ei visata. 

Ürituse kontrolli alt väljumisel (vali muusika, vandalism, v.m.s häiriv ja korrakutsumisele allumatu tegevus) on Omanikul õigus üritus koheselt lõpetada. Tagasimakset ei teostata. Kahjustuste tekitamisel ehitisele, rajatisele ja/või haljastusele tasub Tellija kahjustamise eest vastavalt Omaniku poolt esitatud arvele. Tellija esindaja on kohustatud selgitama reegleid kõikidele üritusel osalejatele; Omanik ei vastuta võimalike, kasutamistingimuste eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest. Igasuguste küünalde ja tulevärgi kasutamine on lubatud vaid eelneval kokkuleppel ja kindlaks määratud kohas!

Keelatud on ihuvajaduse rahuldamine (sh.oksendamine) selleks mitte ettenähtud kohas.